РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „РТАЊ”

Преузми:

  1. ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ
    „РТАЊ“ – ЕЛАБОРАТ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД
  2. Прегледна карта – КОНЦЕПЦИЈА НАМЕНЕ ПРОСТОРА