ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ГАРНИ ХОТЕЛА НА К.П.БР. 5274 У КО СОКОБАЊА

Урбанистички пројекат: ОВДЕ