Поновљени Јавни увид у Нацрт трећих измена и допуна Плана генералне регулације подручја Сокобања

Општинска управа општине Сокобања, у складу са закључком Kомисије за планове Скупштине општине Сокобања која је, на седници одржаној 27.07.2023.године, утврдила кориговани Нацрт трећих измена и допуна Плана генералне регулације подручја Сокобања и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21, 62/23)

Оглашава

ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ трећих измена и допуна Плана генералне регулације подручја Сокобања

1. ЈАВНИ УВИД обавиће се од 08. септембра до 22. септембра 2023. године, сваког радног дана од 9 до 14 часова, у згради Општинске управе општине Сокобања, у Ул. Светог Саве број 23.

2. ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове општине Сокобања, одржаће се у згради Општинске управе општине Сокобања, у Ул. Светог Саве број 23 ( Велика Сала Со Сокобања) 06. октобра 2023. године, у 12 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са коригованим Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове општине Сокобања.

3. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА одржаће се дана 15. септембра 2023. године са почетком у 11 часова у згради Општинске управе општине Сокобања, у Ул. Светог Саве број 23 ( Велика Сала Со Сокобања).

4. У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на званичном сајту Општине Сокобања.

5. Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, искључиво у писаном облику, да доставе Одељењу за урбанизам, локални економски развој и заштиту животне средине Општинске управе општине Сокобања , закључно са 22. септембром 2023. године.

Нацрт плана можете преузети кликом на линк ОВДЕ