Ротациона светла за тракторе

Општина Сокобања

Савет за безбедност саобраћаја

I Број: 401/2023

Дана: 13.09.2023. године

СОКОБАЊА

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавају се власници регистрованих трактора, са територије општине Сокобања, да је Савет за безбедност саобраћаја општине Сокобања обезбедио ротациона светла за тракторе у циљу унапређења безбедности саобраћаја на путевима.

Позивају се власници трактора да поднесу захтев за доделу ротационог светла.

Захтев се подноси на прописаном обрасцу, у згради општине Сокобања, ул. Светог Саве 23, канцеларија бр.10.

Образац захтева се преузима у канцеларији бр.10 и попуњавају се сви тражени подаци.

Ротациона светла ће се додељивати по времену пријема захтева до расподеле обезбеђених количина за 2023. годину.

Савет за безбедност саобраћаја општине Сокобања