П О З И В за прикупљање понуда за набавку добара- Годишње претплате за лиценцу за коришћење Софтверског пакета MS Office 365

Преузми ПОЗИВ ОВДЕ.