Produženje važenja invalidskih parking karti i rezervisanih parking mesta

Na osnovu člana 71. stav 1. tačka 19. Statuta opštine Sokobanja („Službeni list opštine Sokobanja“. broj 6/19) i Zaključka Vlade Republike Srbije 05 Broj: 011-1707/2021 od 25. februara 2021.godine, Opštinsko veće opštine Sokobanja na sednici održanoj 02.03 2021. godine donelo je

ZAKLJUČAK

I

Obavezuje se Odeljenje za urbanizam, lokalni ekonomski razvoj i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Sokobanja da vlasnicima motornih vozila koji imaju prebivalište na teritoriji opštine Sokobanja, produži važenje invalidskih parking karti i rezervisanih parking mesta do 31.12.2021. godine, bez podnošenja posebnog zahteva.

…..

PREUZMI ZAKLJUČAK OVDE