Електронски обрасци

Урбанизам, стамбено комуналне делатности и грађевинарство Допринос за уређивање грађевинског земљишта 2019 ОВДЕ ПРОЦЕС ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ – Рок 29.01.2014. Преузми: ЗАХТЕВ, ЗАХТЕВ о могућношћу легализације ОБРАСЦИ ПОСТУПКА ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ ОВДЕ 1 – УВИД У ПЛАН – ЗАХТЕВ 1 – УВИД У УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН – ТАКСА (350) 3 – ИНФОРМАЦИЈЕ О ЛОКАЦИЈИ – ЗАХТЕВ и ТАКСА 4 –  ПОТВРДА О ИСПРАВЦИ ГРАНИЦА – ЗАХТЕВ 4 – ПОТВРДА О ИСПРАВЦИ ГРАНИЦА – ТАКСА (350) 5 – УСЛОВИ ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА – ТАКСА (350) 5 – УСЛОВИ ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА – ЗАХТЕВ 6 –  ПОТВРЂИВАЊЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА – ЗАХТЕВ 6 – ПОТВРЂИВАЊЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА- ТАКСА (350) 7…

Више