ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ

У складу са Законом о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06,65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/20 и 63/21), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Сокобања, расписује јавни позивсвим физичким и правним лицима, којим обавештава:

Више

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ

У складу са Законом о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06,65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон)  и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/20 и 63/21), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта (у даљем тексту: Комисија), расписује јавни позивкојим обавештава:

Више

ЈАВНИ ПОЗИВ за давање у закуп пословног простора  у комплексу Мултиуфункционалног  објекта летње позорнице „Врело“

На основу  тачке II  Решења о формирању комисије за спровођење поступка давања у закуп  пословног простора у комплексу Мултиуфункционалног  објекта летње позорнице „Врело“ ,  I Број 361-13-1/2022, и Одлуке о покретању поступка за давање у закуп пословног простора I Број 361-13/20212 Комисија за спровођење поступка давања у закуп пословног простора, упућује: ЈАВНИ ПОЗИВ за давање у закуп пословног простора  у комплексу Мултиуфункционалног  објекта летње позорнице „Врело“ Oпштина Сокобања даје у закуп пословни простор  у комплексу Мултиуфункционалног  објекта летње позорнице „Врело“ путем јавног надметања и то: Објекат бр. 1 –  Кафић на локацији испод трибина  означен на графичком прилогу 1 са…

Више