JAVNI KONKURS – za izdavanje mesta u Centralnom gradskom parku u Sokobanji

za izdavanje mesta u Centralnom gradskom parku u Sokobanji, za postavljanje montažnih objekata za prodaju kokica, sladoleda na točenje, kukuruza, meda i drugo, predviđenih  Planom postavljanja manjih montažnih objekata i uređaja  na javnim površinama („Službeni list opštine Sokobanja“ broj  15/21, 16/21, 27/21, 36/21 i 10/22).

Više