Јавни конкурс за издавање места – платоа код „Мини – пич“ терена, на којој је дозвољено постављање монтажног – демонтажног забавног – тематског парка „Средњовековне тврђаве“

Јавни конкурс за издавање места – платоа код „Мини – пич“ терена, на којој је дозвољено постављање монтажног – демонтажног забавног – тематског парка „Средњовековне тврђаве“ предвиђених  Планом постављања мањих монтажних објеката и уређаја  на јавним површинама („Службени лист општине Сокобања“ број  15/21,  16/21,  27/21, 36/21, 10/22 и 13/22).

Више

Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима и стамбеним заједницама на територији општине Сокобања

Расписује се Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима и стамбеним заједницама на територији општине Сокобања.

Више

Jавни конкурс за учешће грађана за доделу бесповратних средстава за енергетску санацију породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе на територији општине Сокобања.

Расписује се Јавни конкурс за учешће грађана за доделу бесповратних средстава за енергетску санацију породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе на територији општине Сокобања.
Текст Јавног конкурса за учешће грађана у спровођењу енергетске санације у домаћинствима на територији општине Сокобања прилаже се уз ову одлуку и чини њен саставни део.

Више

ИЗМЕНA  ЈАВНОГ ПОЗИВА за јавно надметање ради давања у закуп  пословног простора  у Комплексу спортских базена „Подина“ у Сокобањи

На основу члана 3. Одлуке о давању у закуп непокретности у јавној својини општине Сокобања на Комплексу отворених базена „Подина“ у Сокобањи, I број: 361-11/2022 од 18.05.2022. године, председник општине Сокобања оглашава: ИЗМЕНУ  ЈАВНОГ ПОЗИВА за јавно надметање ради давања у закуп  пословног простора  у Комплексу спортских базена „Подина“ у Сокобањи Дана 23.05.2022.године расписан је Јавни позив за јавно надметање ради издавања у закуп пословног простора  у Комплексу спортских базена „Подина“ у Сокобањи (у даљем тексту: непокретност) за сезону 2022. године. Пословни простор представља посебне објекте у комплексу спортских базена „Подина“ и чине га 2 објекта са баштама и то…

Више