Јавни конкурс за издавање места за постављање киоска и привремених објеката у Сокобањи

На основу члана 7. став 3. и члана 8. став 2., 3., 4. и  5. Одлуке о привременом постављању мањих монтажних објеката и уређаја на јавним површинама („Службени лист општине Сокобања“ број 4/20, 23/20 и 14/21), Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина („Службени лист општине Сокобања“ број 46/19),  Плана постављања мањих монтажних објеката и уређаја  на јавним површинама („Службени лист општине Сокобања“ број 15/21, 16/21, 27/21, 36/21, 10/22 13/22), означених у Графичком прилогу број 12, Председник општине Сокобања расписује:  – ЈАВНИ КОНКУРС – за издавање места за постављање киоска и привремених објеката у Сокобањи, предвиђених  Планом постављања мањих монтажних…

Више

Јавни конкурс за издавање места на Мермерном шеталишту у Сокобањи, за постављање монтажних објеката за продају књига

ЈАВНИ КОНКУРС за издавање места на Мермерном шеталишту у Сокобањи, за постављање монтажних објеката за продају књига предвиђених  Планом постављања мањих монтажних објеката и уређаја  на јавним површинама („Службени лист општине Сокобања“ број  (15/21, 16/21, 27/21, 36/21, 10/22 и 13/22).

Више

Јавни конкурс за издавање места – платоа код „Мини – пич“ терена, на којој је дозвољено постављање монтажног – демонтажног забавног – тематског парка „Средњовековне тврђаве“

Јавни конкурс за издавање места – платоа код „Мини – пич“ терена, на којој је дозвољено постављање монтажног – демонтажног забавног – тематског парка „Средњовековне тврђаве“ предвиђених  Планом постављања мањих монтажних објеката и уређаја  на јавним површинама („Службени лист општине Сокобања“ број  15/21,  16/21,  27/21, 36/21, 10/22 и 13/22).

Више

Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима и стамбеним заједницама на територији општине Сокобања

Расписује се Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима и стамбеним заједницама на територији општине Сокобања.

Више