Javni konkurs za izdavanje mesta za postavljanje kioska i privremenih objekata u Sokobanji

Na osnovu člana 7. stav 3. i člana 8. stav 2., 3., 4. i  5. Odluke o privremenom postavljanju manjih montažnih objekata i uređaja na javnim površinama („Službeni list opštine Sokobanja“ broj 4/20, 23/20 i 14/21), Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina („Službeni list opštine Sokobanja“ broj 46/19),  Plana postavljanja manjih montažnih objekata i uređaja  na javnim površinama („Službeni list opštine Sokobanja“ broj 15/21, 16/21, 27/21, 36/21, 10/22 13/22), označenih u Grafičkom prilogu broj 12, Predsednik opštine Sokobanja raspisuje: – JAVNI KONKURS –za izdavanje mesta za postavljanje kioska i privremenih objekata u Sokobanji, predviđenih  Planom postavljanja manjih montažnih objekata i…

Više

Javni konkurs za izdavanje mesta – platoa kod „Mini – pič“ terena, na kojoj je dozvoljeno postavljanje montažnog – demontažnog zabavnog – tematskog parka „Srednjovekovne tvrđave“

Javni konkurs za izdavanje mesta – platoa kod „Mini – pič“ terena, na kojoj je dozvoljeno postavljanje montažnog – demontažnog zabavnog – tematskog parka „Srednjovekovne tvrđave“ predviđenih  Planom postavljanja manjih montažnih objekata i uređaja  na javnim površinama („Službeni list opštine Sokobanja“ broj  15/21,  16/21,  27/21, 36/21, 10/22 i 13/22).

Više