Како да остварим права

Урбанизам: Обавештење о намени парцеле и могућностима уређења и грађења Акт о урбанистичким условима Извод из урбанистичког плана Издавање података из урбанистичке документације за израду урбанистичког пројекта Потврда на техничку документацију Легализација објекта пријава објекта изграђених без грађевинске дозволе Издавање уверења о поднетим захтевима Преузми комплетно упутство |  ЗАХТЕВИ, РЕШЕЊА и ОБАВЕШТЕЊА Грађевинарство: (Рад са странкама: сваког радног дана од 08-14 часова) ИЗДАВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ ДОЗВОЛА Издавање грађевинске дозволе Инвестиционо одржавање Изградња помоћног објекта Санација и адаптација Привремена грађевинска дозвола Промена намене без извођења радова Измена решења о грађевинској дозволи улед промена у току грађења Измена решења о грађевинској дозволи улед промене инвеститора…

Више