ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ОПШТИНА СОКОБАЊА ОПШТИНСКА УПРАВА Број 111- 2 /2022 Датум:11.04. .2022. године СОКОБАЊА Датум оглашавања: 11.04.2022године Датум истека рока за пријављивање:19.04.2022 . године На основу чл. 4. и 83. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 4. и 5. Уредбе o спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покраинама и јединицама локалне самоуправе (,,Службени гласник РС“, број 95/2016 и 12/2022) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-1733/2022 од 28.02.2022. године  Општинска управа општине…

Више