ЈАВНИ КОНКУРС за издавање места на Мермерном шеталишту у Сокобањи, за постављање монтажних објеката за продају кокица, сладоледа на точење, кукуруза, меда и друго предвиђених Планом постављања мањих монтажних објеката и уређаја на јавним површинама за 2021. годину

Преузми Конкурс ОВДЕ

Више

ЈАВНИ КОНКУРС за издавање места у Централном градском парку у Сокобањи, за постављање монтажних објеката за продају кокица, шећерне вуне, кукуруза, меда и друго, предвиђених Планом постављања мањих монтажних објеката и уређаја на јавним површинама за 2021.годину

Преузми Конкурс ОВДЕ

Више

Уверење о држављанству

Захтеве за издавање докумената путем интернета можете поднети искључиво ако сте сагласни да вам документа буду достављена на кућну адресу и да приликом пријема тражених докумената платите ПТТ услугу. ПРЕУЗМИТЕ ЗАХТЕВ У ПДФ ФОРМАТУ (Editable PDF) АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ ВЕЗАНЕ ЗА ИЗВОДЕ ИЗ КЊИГА И УВЕРЕЊА: За Уверење о држављанству:Уплата од : 800 динараЖиро рачун: 840 – 742221843 – 57Позив на број : 97 – 10 – 094Сврха: РешењеПрималац: Републичке таксе Тражену документацију, шаљемо искључиво на подручју Републике Србије, само за особе које су уписане у матичну књигу рођених, венчаних, умрлих и књигу држављана у Сокобањи. Подаци за лице се попуњавају из личне карте. У случају одбијања захтева,…

Више

Извод из матичне књиге умрлих

Захтеве за издавање докумената путем интернета можете поднети искључиво ако сте сагласни да вам документа буду достављена на кућну адресу и да приликом пријема тражених докумената платите ПТТ услугу. ПРЕУЗМИТЕ ЗАХТЕВ У ПДФ ФОРМАТУ (Editable PDF) АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ ВЕЗАНЕ ЗА ИЗВОДЕ ИЗ КЊИГА И УВЕРЕЊА: За извод из матичне књиге умрлих:Уплата од : 440 динараЖиро рачун: 840 – 742221843 – 57Позив на број : 97 – 10 – 094Сврха: Извод из МКПрималац: Републичке таксе За извод из матичне књиге умрлих на међународном обрасцу:Уплата од : 740 динараЖиро рачун: 840 – 742221843 – 57Позив на број : 97 – 10 – 094Сврха: Извод из МКПрималац: Републичке таксе Тражену документацију, шаљемо искључиво на подручју…

Више

Извод из матичне књиге венчаних

Захтеве за издавање докумената путем интернета можете поднети искључиво ако сте сагласни да вам документа буду достављена на кућну адресу и да приликом пријема тражених докумената платите ПТТ услугу. ПРЕУЗМИТЕ ЗАХТЕВ У ПДФ ФОРМАТУ (Editable PDF) АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ ВЕЗАНЕ ЗА ИЗВОДЕ ИЗ КЊИГА И УВЕРЕЊА: За извод из матичне књиге венчаних:Уплата од : 440 динараЖиро рачун: 840 – 742221843 – 57Позив на број : 97 – 10 – 094Сврха: Извод из МКПрималац: Републичке таксе За извод из матичне књиге венчаних на међународном обрасцу:Уплата од : 740 динараЖиро рачун: 840 – 742221843 – 57Позив на број : 97 – 10 – 094Сврха: Извод из МКПрималац: Републичке таксе Тражену документацију, шаљемо искључиво на подручју Републике…

Више