Добродошли!

Званична презентација општине Сокобања

Погледајте

Добродошли!

Званична презентација општине Сокобања

Погледајте

Добродошли!

Званична презентација општине Сокобања

Погледајте

Добродошли!

Званична презентација општине Сокобања

Погледајте

Добродошли!

Званична презентација општине Сокобања

Погледајте

Добродошли!

Званична презентација општине Сокобања

Погледајте

Вести

ЈАВНИ КОНКУРС за издавање места у Паркићу код мале школе за постављање забавних средстава за децу

На основу члана 7. став 3. и члана 8. став 2., 3., 4. и  5. Одлуке о привременом постављању мањих монтажних објеката и уређаја на јавним површинама („Службени лист општине Сокобања“ број 4/20, 23/20 и 14/21), Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина („Службени лист општине Сокобања“ број 46/19),  Плана постављања мањих монтажних објеката и уређаја  на јавним површинама за 2021 године („Службени лист општине Сокобања“ број 15/21,16/21 и 27/21),  означених у Графичком прилогу број 9Б локација број 3 – Паркић код мале школе, за постављање забавних средстава за децу, Председник општине Сокобања расписује:  – ЈАВНИ КОНКУРС – за издавање…

Више

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

Општина Сокобања Општинска управа Општине Сокобања III Број: 111-14-1/2021 Дана 27.07.2021. године СОКОБАЊА Датум оглашавања: 28.07.2021. године Датум истека рока за пријављивање: 12.08.2021. године На основу чл. 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/2016,113/2017,95/2018 и 113/2017 –др. закон) и чл. 11. и 13. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 95/2016), Правилника о организацији и систематизацији радних места у општинској управи и општинском правобранилаштву („Службени лист општине Сокобања“, број 21/2021 ) и Закључка Комисије…

Више