ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

Преузми Урбанистички пројект ОВДЕ

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о

ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

За изградњу три вишепородична стамбена објекта

на к.п.бр. 3202 и 3203/9 у КО Сокобања

Инвеститор: Ђорђевић Никола из Сокобање, улица Бата Нолета број 35.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЋЕ БИТИ ОДРЖАНА У ОПШТИНСКИМ ПРОСТОРИЈАМА ЗГРАДЕ СУДА СОКОБАЊА, У КАНЦЕЛАРИЈИ БР.15 У ТРАЈАЊУ

од 18.03.2021.год до 24.03.2021.године

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ОДСЕК ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ

15.04.2021