ОДЛУКУ О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

БИРА СЕ као најповољнији понуђач у поступку јавног надметања за давање у закуп пословног простора у ул. Митрополита Михаила бб. испод трибина школског игралишта понуђач: Алекса Симић ПР пекара „Fratelli Pronto“ Сокобања ул. Светог Саве бб.

Више

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

БИРА СЕ као најповољнији понуђач у поступку јавног надметања за давање у закуп пословног простора хале број 2 у саставу пословног објекта број 3 (зграда бившег Требича) понуђач:

Више

ЈАВНИ ПОЗИВ за давање у закуп пословног простора хале број 2 у саставу пословног објекта број 3 (зграда прехрамбене индустрије и пића – Требич 2/0)

Позив можете преузети кликом на линк ОВДЕ. Графички прилог можете преузети кликом на линк ОВДЕ. На основу тачке II Решења о формирању комисије за спровођење поступка давања у закуппословног простора хале број 2 у саставу пословног објекта број 3 на кп. бр. 2502/12 КОСокобања у ул. Алексе Маркишића бр. 173 у Сокобањи, I Број 361-30-1/2021 од 14.12.2021године, и Одлуке о покретању поступка за давање у закуп пословног простора I Број 361-30/2021, од 14.12.2021 године, Комисија за спровођење поступка давања у закуп пословногпростора , упућује: ЈАВНИ ПОЗИВ за давање у закуп пословног простора хале број 2 у саставу пословног објекта број…

Више

ИЗМЕНА ЈАВНОГ ПОЗИВА за давања у закуп пословног простора у ул. Митрополита Михаила бб- испод трибина школског игралишта у Сокобањи

На основу  тачке II  Решења о формирању комисије за спровођење поступка давања у закуп пословног простора у ул. Митрополита Михаила  бб- испод трибина школског игралишта у Сокобањи,  I Број: 361-27-2/2021 од 01.12.2021. године, Комисија за спровођење поступка давања у закуп пословног простора у ул. Митрополита Михаила  бб – испод трибина школског игралишта у Сокобањи, упућује ИЗМЕНА ЈАВНОГ ПОЗИВА за давања у закуп пословног простора   у ул. Митрополита Михаила  бб- испод трибина школског игралишта у Сокобањи МЕЊА СЕ Јавни позив за давања у закуп пословног простора   у ул. Митрополита Михаила  бб- испод трибина школског игралишта у Сокобањи и гласи: „Даје се…

Више