ЈАВНИ ПОЗИВ за давање у закуп пословног простора  у комплексу Мултиуфункционалног  објекта летње позорнице „Врело“

На основу  тачке II  Решења о формирању комисије за спровођење поступка давања у закуп  пословног простора у комплексу Мултиуфункционалног  објекта летње позорнице „Врело“ ,  I Број 361-13-1/2022, и Одлуке о покретању поступка за давање у закуп пословног простора I Број 361-13/20212 Комисија за спровођење поступка давања у закуп пословног простора, упућује: ЈАВНИ ПОЗИВ за давање у закуп пословног простора  у комплексу Мултиуфункционалног  објекта летње позорнице „Врело“ Oпштина Сокобања даје у закуп пословни простор  у комплексу Мултиуфункционалног  објекта летње позорнице „Врело“ путем јавног надметања и то: Објекат бр. 1 –  Кафић на локацији испод трибина  означен на графичком прилогу 1 са…

Више

– ЈАВНИ КОНКУРС –

за издавање места за постављање коисока и привремених објеката у Сокобањи На основу члана 7. став 3. и члана 8. став 2., 3., 4. и  5. Одлуке о привременом постављању мањих монтажних објеката и уређаја на јавним површинама („Службени лист општине Сокобања“ број 4/20, 23/20 и 14/21), Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина („Службени лист општине Сокобања“ број 46/19),  Плана постављања мањих монтажних објеката и уређаја  на јавним површинама („Службени лист општине Сокобања“ број 15/21, 16/21, 27/21, 36/21, 10/22 и 13/22), означених у Графичком прилогу број 12, Председник општине Сокобања расписује:  – ЈАВНИ КОНКУРС – за издавање места за…

Више

– ЈАВНИ КОНКУРС –

 За издавање места на мермерном шеталишту за постављање покретних привремених објеката  за оглашавање и рекламирање На основу члана 7. став 3. и члана 8. став 2., 3., 4. и  5. Одлуке о привременом постављању мањих монтажних објеката и уређаја на јавним површинама („Службени лист општине Сокобања“ број 4/20, 23/20 и 14/21), Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина („Службени лист општине Сокобања“ број 46/19),  Плана постављања мањих монтажних објеката и уређаја  на јавним површинама („Службени лист општине Сокобања“ број 15/21 16/21, 27/21, 36/21, 10/22 и 13/22), означених у Графичком прилогу број 11.– Мермерно шеталиште,  Председник општине Сокобања расписује:                                           –…

Више