ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА – ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

На основу члана 50, 95, 102. и 103. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“,  број („Сл. гласник РС“, број: 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017 – др. закон), члана 12. став 2. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 95/16),  члана 46. став 1. тачка 7 и  члана 55. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/2014 – др. закон, 101/16- др. закон и 47/2018),  члана 88. став 3. Статута општине Сокобања  („Службени лист општине Сокобања“, бр. 6/19) и Одлуке о расписивању јавног конкурса за попуњавање положаја заменика начелника Општинске…

Више