ЈАВНИ ПОЗИВ за отуђење покретних ствари из јавне својине општине Сокобања

ОТУЂУЈУ СЕ покретне ствари из јавне својине општине Сокобања, по  поступку јавног надметања, и то:
Путничко моторно возило марке „Застава“ модел „Корал“ 1.1, број мотора 128А0641581013 број шасије VX1145A0001082933, година производње 2005, снага мотора 40.4, запремина мотора 1116, боја ОМ бела, број седишта 5…

Више

ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ СОКОБАЊА и расписује О Г Л А С ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ СОКОБАЊА

Преузми документ ОВДЕ

Више

ИЗМЕНА ЈАВНОГ ПОЗИВА за давања у закуп пословног простора у ул. Митрополита Михаила бб- испод трибина школског игралишта у Сокобањи

ОДЛУКУ  О  ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 15.09.2021 На основу  тачке II  Решења о формирању комисије за спровођење поступка давања у закуп пословног простора у ул. М.Михаила бб.,  I Број: 361-17-2/2021 од 30.08.2021. године, Комисија за спровођење поступка давања у закуп пословног простора у ул. Митрополита Михаила  бб – испод трибина школског игралишта у Сокобањи, упућује ИЗМЕНА  ЈАВНОГ ПОЗИВА за давања у закуп пословног простора   у ул. Митрополита Михаила  бб- испод трибина школског игралишта у Сокобањи Дана 30.08,2021.године расписан је Јавни Конкурс за дављње у закуп пословног простора  у ул. Митрополита Михаила  бб- испод трибина школског игралишта у Сокобањи  у површини од…

Више

ИЗМЕНA  ЈАВНОГ ПОЗИВА за давање у закуп пословног простора  хале број 1 у саставу пословног објекта број 3

ОДЛУКУ  О  ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 15.09.2021. На основу  тачке II  Решења о формирању комисије за спровођење поступка давања у закуп  пословног простора хале број 1 у саставу пословног објекта број 3 на кп. бр. 2502/12 КО Сокобања у ул. Алексе Маркишића бр. 173 у Сокобањи,  I Број 361-16-1/2021., и Одлуке о покретању поступка за давање у закуп пословног простора I Број 361-16/2021, Комисија за спровођење поступка давања у закуп пословног простора , упућује ИЗМЕНУ  ЈАВНОГ ПОЗИВА за давање у закуп пословног простора  хале број 1 у саставу пословног објекта број 3 (зграда прехрамбене индустрије и пића – Требич 2/0) Дана…

Више