ЈАВНИ ПОЗИВ за давања у закуп пословног простора –приземља Хотела „Парк“ у ул. Светог Саве бб  у Сокобањи на кп.бр. 5351/3 КО Сокобања

На основу  тачке II  Решења о формирању комисије за спровођење поступка давања у закуп пословног простора – приземљу Хотела „Парк“на у ул. Светог Саве бб у Сокобањи на кп.бр. 5351/3 КО Сокобања,  I Број: 368-22-1/2023 од 24.10.2023 године, Комисија за спровођење поступка давања у закуп пословног простора у ул. Светог Саве у Сокобањи, упућује ЈАВНИ ПОЗИВ за давања у закуп пословног простора –приземља Хотела „Парк“    у ул. Светог Саве бб  у Сокобањи на кп.бр. 5351/3 КО Сокобања Даје се у закуп пословни простор у приземљу Хотела „Парку ул. Светог Саве бб  у Сокобањи на кп.бр. 5351/3 КО Сокобања –…

Више