НЕУСПЕЛO ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ за давање у закуп пословног простора у комплексу Мултиуфункционалног објекта летње позорнице „Врело“-Кафић са баштом на локацији испод трибина

На основу Извештаја Комисије за спровођење поступка давање у закуп пословног простора у  комплексу Мултиуфункционалног  објекта летње позорнице „Врело“-Кафић са баштом на локацији испод трибина  у Сокобањи од 08.07.2021. године оглашава се НЕУСПЕЛИМ ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ за давање у закуп пословног простора у  комплексу Мултиуфункционалног  објекта летње позорнице „Врело“-Кафић са баштом на локацији испод трибина  I Јавно надметање за давање у закуп пословног простора у комплексу Мултиуфункционалног  објекта летње позорнице „Врело“-Кафић са баштом на локацији испод трибина  у Сокобањи, заказано је  за  дан 06.07.2021. године и исто се  оглашава неуспелим на основу Извештаја Комисије за спровођење поступка за давањеу закуп пословног…

Више

ЈАВНИ КОНКУРС за издавање места у Сокобањи – Плато код „Старог завода“ за постављање монтажних објеката

На основу члана 7. став 3. и члана 8. став 2., 3., 4. и  5. Одлуке о привременом постављању мањих монтажних објеката и уређаја на јавним површинама („Службени лист општине Сокобања“ број 4/20, 23/20 и 14/21), Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина („Службени лист општине Сокобања“ број 46/19),  Плана постављања мањих монтажних објеката и уређаја  на јавним површинама за 2021 године („Службени лист општине Сокобања“ број 15/21 и 16/21), означених у Графичком прилогу број 2. локација број 2 – Плато код „Старог завода“, Председник општине Сокобања расписује:  – ЈАВНИ КОНКУРС – за издавање места у Сокобањи – Плато код…

Више

ЈАВНИ ПОЗИВ за давање у закуп пословног простора у комплексу Мултиуфункционалног објекта летње позорнице „Врело“

Јавни позив са графичким прилогом можете преузети кликом на линк ОВДЕ. На основу  тачке II  Решења о формирању комисије за спровођење поступка давања у закуп  пословног простора у комплексу Мултиуфункционалног  објекта летње позорнице „Врело“ ,  I Број 361-8/2021., и Одлуке о покретању поступка за давање у закуп пословног простора I Број 361-11/2021 Комисија за спровођење поступка давања у закуп пословног простора , упућује: ЈАВНИ ПОЗИВ за давање у закуп пословног простора  у комплексу Мултиуфункционалног  објекта летње позорнице „Врело“ Oпштина Сокобања даје у закуп пословни простор  у комплексу Мултиуфункционалног  објекта летње позорнице „Врело“ путем јавног надметања и то: Објекат бр. 1…

Више

Оглас о неуспелом јавном надметању пословног простора у комплексу Мултиуфункционалног објекта летње позорнице „Врело“-Кафић са баштом на локацији испод трибина

На основу Извештаја Комисије за спровођење поступка давање у закуп пословног простора у  комплексу Мултиуфункционалног  објекта летње позорнице „Врело“-Кафић са баштом на локацији испод трибина  у Сокобањи од 29.06.2021. године оглашава се НЕУСПЕЛИМ ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ за давање у закуп пословног простора у  комплексу Мултиуфункционалног  објекта летње позорнице „Врело“-Кафић са баштом на локацији испод трибина  I Јавно надметање за давање у закуп пословног простора у комплексу Мултиуфункционалног  објекта летње позорнице „Врело“-Кафић са баштом на локацији испод трибина  у Сокобањи, заказано је  за  дан 28.06.2021. године и исто се  оглашава неуспелим на основу Извештаја Комисије за спровођење поступка за давањеу закуп пословног…

Више

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ

Република Србија Општина Сокобања Општинска управа Одељење за урбанизам, локални економски развој и заштиту животне средине Број: 320-110/2021 Датум: 18.06. 2021. године ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ У складу са Законом о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06,65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон)  и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020 и 133/20), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења…

Више