П О З И В за прикупљање понуда за набавку геодетских услуга – Израда елабората геодетских радова за потребе уписа у катастар непокретности и издвајање јавног земљишта

Измена Позива ОВДЕ 09.07.2021. године Преузми ПОЗИВ ОВДЕ Додатно појашњење ОВДЕ 07.07.2021. године Додатно појашњење 2 ОВДЕ 09.07.2021. године Додатно појашњење 3 ОВДЕ 09.07.2021. године

Више