ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА 2023.ГОДИНУ

Општинско веће општине Сокобања позива све грађане, удружења као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Нацрта Одлуке о буџету општине Сокобања за 2023.годину (у даљем тексту: Нацрт) и да дају предлоге, сугестије и коментаре.

Више

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ЛОКAЛНИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА

Општинско веће општине Сокобања позива све грађане, удружења као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Нацрта Одлуке o локалним административним таксама. (у даљем тексту: Нацрт) и да дају предлоге, сугестије и коментаре.

Више

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

Општинско веће општине Сокобања позива све грађане, удружења као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Нацрта Одлуке o локалним комуналним таксама. (у даљем тексту: Нацрт) и да дају предлоге, сугестије и коментаре.

Више

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНА СТАТУТА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

Општинско веће општине Сокобања позива све грађане, удружења као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Нацрта Одлуке о изменама и допунама Статута општине Сокобања (у даљем тексту: Нацрт) и да дају предлоге, сугестије и коментаре.

Више