Јавни увид, презентација и јавна расправа о Студији о процени утицаја на животну средину

На основу чл. 20. став 1 и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 115. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016) Општинска управа општине Сокобања, Одељење за урбанизам, локални економски развој и заштиту животне средине, даје следеће О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е          Обавештава се јавност да носилац пројекта Општина Сокобања улица Светог Саве 23, поднела захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА реконструкције и нове изградње постројења за пречишћавање…

Више

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ТРЕЋИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА СОКОБАЊА

На основу члана 17. Одлуке о јавним расправама („Службени лист општине Сокобања“, бр. 23/2019)  и члана 116. Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, бр. 6/2019), Општинско веће општине Сокобања, на седници одржаној дана 16.09.2022. године, упућује ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ТРЕЋИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА СОКОБАЊА           Општинско веће општине Сокобања позива све грађане, удружења као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Нацрта Одлуке o изради  трећих измена и допуни плана генералне регулације  подручја Сокобања (у даљем тексту: Нацрт) и да дају предлоге, сугестије и…

Више

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ 2. ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА СОКОБАЊА

На основу члана 17. Одлуке о јавним расправама („Службени лист општине Сокобања“, бр. 23/2019)  и члана 116. Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, бр. 6/2019), Општинско веће општине Сокобања, на седници одржаној дана 09.09.2022. године, упућује ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ 2. ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА СОКОБАЊА           Општинско веће општине Сокобања позива све грађане, удружења као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Нацрта Одлуке o изради  2.измена и допуни плана генералне регулације  подручја Сокобања (у даљем тексту: Нацрт) и да дају предлоге, сугестије и коментаре….

Више

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНА СТАТУТА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

На основу члана 17. Одлуке о јавним расправама („Службени лист општине Сокобања“, бр. 23/2019)  и члана 116. Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, бр. 6/2019), Општинско веће општине Сокобања, на седници одржаној дана 05.09.2022. године, упућује ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНА СТАТУТА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА           Општинско веће општине Сокобања позива све грађане, удружења као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Нацрта Одлуке о изменама и допунама Статута општине Сокобања (у даљем тексту: Нацрт) и да дају предлоге, сугестије и коментаре.           Јавна расправа о Нацрту одржаће се…

Више