ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

ОБАВЕШТЕЊЕ
О
ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ЧЕТИРИ
ВИШЕПОРОДИЧНА СТАМБЕНА ОБЈЕКТА И ОБЈЕКТА ТРАФОСТАНИЦЕ
10/0,4 kV крајње снаге 1000 KvА НА КП.БР. 3202 У КО СОКОБАЊА инвеститора „ЕУРОПА 3М“ ДОО БЕОГРАД И ГР „МАХ-ИНГ“ НИКОЛА ЂОРЂЕВИЋ ПР.
ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЋЕ БИТИ ОДРЖАНА У ОПШТИНСКИМ
ПРОСТОРИЈАМА ЗГРАДЕ СУДА СОКОБАЊА, У КАНЦЕЛАРИЈИ БР.15 У
ТРАЈАЊУ
од 05.05.2021.год до 11.05.2021.године
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ОДСЕК ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ

Преузми Урбанистички пројекат ОВДЕ

Сагласност ЈП „Зеленило-Сокобања“ Сокобања ОВДЕ