ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

За изградњу хотела са апартманима спратности По+П+3
на кат. парцели број 3557 у КО СОКОБАЊА

Инвеститора: Јанковић Катарине из Ћуприје, Батинац

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЋЕ БИТИ ОДРЖАНА У ОПШТИНСКИМ ПРОСТОРИЈАМА ЗГРАДЕ СУДА У КАНЦЕЛАРИЈИ БР.15 У ТРАЈАЊУ ОД 12.11.2021. ГОД. ДО 18.11.2021. ГОД.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Урбанистички Пројекат можете преузети кликом на линк: ОВДЕ