ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

На основу члана 7. Одлуке о јавним расправама („Службени лист општине Сокобања“, бр. 23/2019), члана 116. Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, бр. 6/2019) и члана 42. Пословника о раду Општинског већа општине Сокобања  („Службени лист општине Сокобања“, број 4/08, 10/15, 20/18, 14/19 и 11/20), Општинско веће општине Сокобања, на седници одржаној дана 26.11.2021. године, упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

          Општинско веће општине Сокобања позива све грађане, удружења као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Нацрта Одлуке о локалним комуналним таксама (у даљем тексту: Нацрт oдлукe) и да дају предлоге, сугестије и коментаре.

          Јавна расправа о Нацрту oдлукe одржаће се од од 26.11.2021. до 10.12.2021. године.

          Учесници у јавној расправи су представници органа општине Сокобања, грађани, удружења, стручна јавност, као и друге заинтересоване стране.

          Примедбе и сугестије достављају се Општинској управи општине Сокобања – Одељењу за имовинско–правне послове, нормативне и послове јавних набавки на е-mail: dusicastankovic@opstinasokobanja.com и поштом на адресу Општинска управа општине Сокобања, ул. Светог Саве број 23.

          Примедбе и сугестије достављају се на обрасцу који се може преузети уз текст Нацрта oдлукe. ОВДЕ

          У оквиру спровођења јавне расправе биће одржан отворени састанак у форми округлог стола 10.12.2021. године у Великој сали општине Сокобања, са почетком у 10,00 часова, на којем ће бити представљен текст Нацрта oдлукe.

          Заинтересовани за учешће на отвореном састанку треба да пријаве на електронску пошту dusicastankovic@opstinasokobanja.com, најкасније до 10.12.2021. године.

          По окончању Јавне расправе, Општинско веће општине Сокобања ће сачинити извештај о одржаној јавној расправи и у року од 15 дана од њеног окончања исти објавити на интернет презентацији   http://www.sokobanja.ls.gov.rs.

          Саставни део овог јавног позива је Програм јавне расправе са радним текстом Нацрта oдлукe са образложењем, који је Закључком о спровођењу јавне расправе о Нацрту oдлукe одредило  Општинско веће општине Сокобања.

                                      ОПШТИНСКО  ВЕЋЕ  ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

Број: 401-999/2021

У Сокобањи, 26.11.2021. године

                                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                                        Миодраг Николић с.р.