ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ  У ДОМАЋИНСТВИМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

06.04. ОДЛУКA О ИЗБОРУ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА  У СПРOВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ- УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ОВДЕ

На основу члана 20. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07…. 47/18), члана 69. и 70. Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије („Службени гласник РС”, број 40/21), члана 25. и члана 40. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, број 154/09, 73/10… 72/19 и 149/20), члана 71. став 1 тачка 19) Статута Општине Сокобања (“Службени лист општине Сокобања”, број 6/19) и члана 15. Правилника о суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе (“Службени лист општине Сокобања”, број 45/21),  Општинско веће општине Сокобања, по прибављеној сагласности Министарства рударства и енергетике од 25.11.2021.године на седници одржаној дана 26.11.2021. године, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ  У ДОМАЋИНСТВИМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

У оквиру реализације Одлеке о буџету општине Сокобања за 2021.годину о финансијској подршци домаћинствима у процесу енергетске санације  за 2021. годину (у даљем тексту Одлука), а у складу са чланом 9.Одлуке, расписује се Јавни позив ради избора привредних субјеката који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребe. Eнергетскa санације у домаћинствима спроводи се кроз сарадњу са привредним субјектима који се баве радовима уградње соларних панела за производњу електричне енергије, а крајњи корисници  бесповратних средстава су домаћинства на територији општине Сокобања. Домаћинства која остваре право на суфинансирање могу набавити добра или услуге искључиво од привредних субјеката изабраних путем овог јавног конкурса.

Циљ спровођења мере енергетске санације путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе је унапређење енергетске ефикасности и повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији општине Сокобања.

ПРЕУЗМИ ПОЗИВ СА ПРАТЕЋОМ ДOКУМЕНТАЦИЈОМ ОВДЕ