ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ КАНАЛИЗАЦИОНОГ КОЛЕКТОРА У НАСЕЉУ ЈАБУКАР НА ДЕЛОВИМА К.П.БР. 3298/1,3298/2, 3298/3 И ЦЕЛОЈ 3300/13 СВЕ У КО СОКОБАЊА

Преузми Урбанистички пројекат ОВДЕ