ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 2023-2026

15.11.2022. Извештај са јавне расправе ОВДЕ

На основу члана 17. Одлуке о јавним расправама („Службени лист општине Сокобања“, бр. 23/2019) и члана 116. Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, бр. 6/2019), Општинско веће општине Сокобања, на седници одржаној дана 11.10.2022. године, упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 2023-2026

Општинско веће општине Сокобања позива све грађане, удружења као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Нацрта Локалног антикорупцијског плана општине Сокобања 2023-2026 (у даљем тексту: Нацрт ЛАП-а) и да дају предлоге, сугестије и коментаре.
Јавна расправа о Нацрту ЛАП-а одржаће се од 12.10.2022. до 01.11.2022. године.
Учесници у јавној расправи су представници органа општине Сокобања, грађани, удружења, стручна јавност, као и друге заинтересоване стране.
Предлагач ЛАП-а је Општинско веће општине Сокобања, Светог Саве бр. 23, а доносиоц Скупштина општине Сокобања, Светог Саве бр. 23.
Област: Антикорупција.
Радну групу која је учествовала у изради Нацрта ЛАП-а чинили су:

  1. Јелена Јаношевић, заменик правобраниоца општине Сокобања,
  2. Душица Станковић, руководилац Одељења за имовинско правне послове, нормативне послове и послове јавних набавки,
  3. Ана Јанчић, послови набавки, евидентирања и управљања имовином,
  4. Милан Здравковић, нормативно правни послови и послови одбране,
  5. Дејан Маринковић из Сокобање, представник Сокобањског еколошког друштва;
  6. Иван Стојковић из Сокобање, представника грађана;
  7. Соња Стефановић, лице задужено за координацију одговорних субјеката у спровођењу активности на изради Локалног антикорупцијског плана општине Сокобања.

Примедбе и сугестије достављају се Општини Сокобања на е-mail skupstina@opstinasokobanja.com или поштом на адресу ул. Светог Саве број 23.

Примедбе и сугестије достављају се на обрасцу који се може преузети уз текст Нацрта oдлукe.

У оквиру спровођења јавне расправе биће одржан отворени састанак у форми округлог стола 01.11.2022. године у Великој сали општине Сокобања, са почетком у 12,00 часова, на којем ће бити представљен текст Нацрта ЛАП-а.

Заинтересовани за учешће на отвореном састанку треба да пријаве на електронску пошту skupstina@opstinasokobanja.com , најкасније до 01.11.2022. године у 11.00 часова.

По окончању Јавне расправе, Општинско веће општине Сокобања ће сачинити извештај о одржаној јавној расправи и у року од 15 дана од њеног окончања исти објавити на интернет презентацији http://www.opstinasokobanja.com/.

Саставни део овог јавног позива је Програм јавне расправе са радним текстом Нацрта ЛАП-а, који је Закључком о спровођењу јавне расправе о Нацрту Програма одредило Општинско веће општине Сокобања.


ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
Број: 02-72/22
У Сокобањи, 11.10.2022. године
ПРЕДСЕДНИК Миодраг Николић