ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈA УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА НА К.П.БР. 1700/2 У КО СОКОБАЊА У УЛИЦИ 20. СРПСКЕ УДАРНЕ БРИГАДЕ

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

Преузми Урбанистички пројекат ОВДЕ