ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ OДЛУКЕ О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ

             На основу члана 12. Одлуке о јавним расправама („Службени лист општине Сокобања“, бр. 23/2019), члана 116. Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, бр. 6/2019) и члана 42. Пословника о раду Општинског већа општине Сокобања  („Службени лист општине Сокобања“, број 4/08, 10/15, 20/18 и 14/19), Општинско веће општине Сокобања, на седници одржаној дана 01.07.2021. године, упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ OДЛУКЕ О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О  БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ

          Општинско веће општине Сокобања позива све грађане, удружења као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Нацрта Одлуке о другој измени и допуни Одлуке о буџету општине Сокобања за 2021. годину (у даљем тексту: Нацрт oдлукe) и да дају предлоге, сугестије и коментаре.

          Јавна расправа о Нацрту oдлукe одржаће се од 01.07.2021. до 15.07.2021. године.

          Учесници у јавној расправи су представници органа општине Сокобања, грађани, удружења, стручна јавност, као и друге заинтересоване стране.

          Примедбе и сугестије достављају се Општинској управи општине Сокобања – Одељењу за финансије, наплату јавних прихода и инспекцијске послове на е-mail  sanja.bogdanovic@opstinasokobanja.com и поштом на адресу  Општинска управа општине Сокобања, ул. Светог Саве број 23.

          Примедбе и сугестије достављају се на обрасцу који се може преузети уз текст Нацрта oдлукe. ОВДЕ

          У оквиру спровођења јавне расправе биће одржан отворени састанак у форми округлог стола 15.07.2021. године у Великој сали општине Сокобања, са почетком у 10,00 часова, на којем ће бити представљен текст Нацрта oдлукe.

          Заинтересовани за учешће на отвореном састанку треба да пријаве на електронску пошту sanja.bogdanovic@opstinasokobanja.com, најкасније до 15.07.2021. године.

          По окончању Јавне расправе,  Општинско веће општине Сокобања ће сачинити извештај о одржаној јавној расправи и у року од 15 дана од њеног окончања исти објавити на интернет презентацији  http://www.opstinasokobanja.com/.

          Саставни део овог јавног позива је Програм јавне расправе са радним текстом Нацрта oдлукe са образложењем, који је Закључком о спровођењу јавне расправе о Нацрту oдлукe одредило  Општинско веће општине Сокобања.

                                               ОПШТИНСКО  ВЕЋЕ  ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

Број: 401-562/2021

У Сокобањи, 01.07.2021. године

                                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                                        Миодраг Николић