ЈАВНA РАСПРАВA О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА

На основу члана 7. Одлуке о јавним расправама („Службени лист општине Сокобања“, бр. 23/2019), члана 116. Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, бр. 6/2019) и члана 42. Пословника о раду Општинског већа општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 4/08, 10/15, 20/18, 14/19 и 11/20), Општинско веће општине Сокобања, на седници одржаној дана 18.04.2022. године, упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ДОПУНИ
ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА

Општинско веће општине Сокобања позива све грађане, удружења као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Нацрта Одлуке о допуни Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина (у даљем тексту: Нацрт oдлукe) и да дају предлоге, сугестије и коментаре.
Јавна расправа о Нацрту oдлукe одржаће се од 18.04.2022. до 04.05.2022. године.
Учесници у јавној расправи су представници органа општине Сокобања, грађани, удружења, стручна јавност, као и друге заинтересоване стране.
Примедбе и сугестије достављају се Општинској управи општине Сокобања – Одељењу за имовинско- правне послове, нормативне и послове јавних набавки на е-mail dusicastankovic@opstinasokobanja.com и поштом на адресу Општинска управа општине Сокобања, ул. Светог Саве број 23.
Примедбе и сугестије достављају се на обрасцу који се може преузети уз текст Нацрта oдлукe.
У оквиру спровођења јавне расправе биће одржан отворени састанак у форми округлог стола 04.05.2022. године у Великој сали општине Сокобања, са почетком у 10,00 часова, на којем ће бити представљен текст Нацрта oдлукe.
Заинтересовани за учешће на отвореном састанку треба да пријаве на електронску пошту dusicastankovic@opstinasokobanja.com, најкасније до 04.05.2022. године.
По окончању Јавне расправе, Општинско веће општине Сокобања ће сачинити извештај о одржаној јавној расправи и у року од 15 дана од њеног окончања исти објавити на интернет
презентацији http://www.opstinasokobanja.com/.
Саставни део овог јавног позива је Програм јавне расправе са радним текстом Нацрта oдлукe са образложењем, који је Закључком о спровођењу јавне расправе о Нацрту oдлукe одредило Општинско веће општине Сокобања.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

Број: 352-77/22

У Сокобањи, 18.04.2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Миодраг Николић