ЈАВНИ КОНКУРС -за издавање места у Сокобањи, за постављање монтажних објеката за продају кокица,сладоледа предвиђених Планом постављања мањих монтажних објеката и уређаја на јавнимповршинама

На основу члана 7. став 3. и члана 8. став 2., 3., 4. и 5. Одлуке о привременом постављању
мањих монтажних објеката и уређаја на јавним површинама („Службени лист општине
Сокобања“ број 4/20, 23/20 и 14/21), Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина
(„Службени лист општине Сокобања“ број 46/19), Плана постављања мањих монтажних
објеката и уређаја на јавним површинама („Службени лист општине Сокобања“ број 15/21,
16/21, 27/21, 36/21 и 10/22), означених у Графичком прилогу број 13, Председник општине
Сокобања расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС –
за издавање места у Сокобањи, за постављање монтажних објеката за продају кокица,
сладоледа предвиђених Планом постављања мањих монтажних објеката и уређаја на јавним
површинама („Службени лист општине Сокобања“ број 15/21, 16/21, 27/21, 36/21 и 10/22).

КОНКУРС МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ КЛИКОМ НА ЛИНК: ОВДЕ.