ЈАВНИ КОНКУРС за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама  на територији општина  Сокобања за 2022. годину

На основу Одлуке Општинског веће општине Сокобања  о расписивању Јавног конкурса за учешће домаћинстава у спровођењу мере енергетске санације уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе број 312-95/2022 од 30.11.2022. године и Правилника о суфинансирању енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи,  термостатских  вентила и делитеља топлоте по основу јавног позива за суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, ЈП1/22 („Службени лист општине Сокобања“, број 12/2022 и 42/2022), општина Сокобања (у даљем тексту: Правилник) расписује…

Више

Конкурси пољопривреда 2022

Датум Конкурс Документ 10.10.2022 Reшења о додели средстава OВДЕ/ ОВДЕ/ ОВДЕ/ ОВДЕ/ ОВДЕ/ ОВДЕ/ ОВДЕ 14.07.2022 Reшења о додели средстава ОВДЕ/ ОВДЕ/ ОВДЕ/ ОВДЕ/ ОВДЕ/ ОВДЕ/ ОВДЕ 13.05.2022. Reшења о додели средстава ОВДЕ / ОВДЕ / ОВДЕ / ОВДЕ 04.03.2022. Јавни Конкурс за унапређење говедарства кроз субвенционисање куповине женске телади  у 2022. години ОВДЕ 04.03.2022. Јавни Конкурс за унапређењe расног састава у овчарству и козарству кроз субвенционисање куповине приплодне јагњади и јаради у 2022. години ОВДЕ 04.03.2022. Јавни Конкурс за унапређењe расног састава у свињарству  кроз субвенционисање  куповине  приплодних назимица  и нерастова  у чистој раси у 2022. години ОВДЕ 04.03.2022….

Више

ИЗМЕНA  ЈАВНОГ ПОЗИВА за издавање места у Централном градском парку у Сокобањи, за постављање монтажних објеката за продају кокица, шећерне вуне, кукуруза, меда и друго

На основу члана 7. став 3. и члана 8. став 2., 3., 4. и  5. Одлуке о привременом постављању мањих монтажних објеката и уређаја на јавним површинама („Службени лист општине Сокобања“ број 4/20, 23/20 и 14/21), Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина („Службени лист општине Сокобања“ број 46/19),  Плана постављања мањих монтажних објеката и уређаја  на јавним површинама („Службени лист општине Сокобања“ број 15/21, 16/21, 27/21, 36/21, 10/22 и 13/23), означених у Графичком прилогу број 7. локација број 2 – Централни градски парк, Председник општине Сокобања расписује: ИЗМЕНУ  ЈАВНОГ ПОЗИВА Дана 05.07.2022.године расписан је Јавни позив за издавање места…

Више

ЈАВНИ КОНКУРС за издавање места у Централном градском парку у Сокобањи

На основу члана 7. став 3. и члана 8. став 2., 3., 4. и  5. Одлуке о привременом постављању мањих монтажних објеката и уређаја на јавним површинама („Службени лист општине Сокобања“ број 4/20, 23/20 и 14/21), Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина („Службени лист општине Сокобања“ број 46/19),  Плана постављања мањих монтажних објеката и уређаја  на јавним површинама („Службени лист општине Сокобања“ број 15/21, 16/21, 27/21, 36/21, 10/22 и 13/23), означених у Графичком прилогу број 7. локација број 2 – Централни градски парк, Председник општине Сокобања расписује:  – ЈАВНИ КОНКУРС – за издавање места у Централном градском парку у…

Више