Конкурс за директора Културног центра „Сокобања“ Сокобања – Рок за пријаву 06.06.2023. године

На основу члана 12. Одлуке о оснивању Културног  центра „Сокобања“ Сокобања („Службени лист општине Сокобања број 47/22) и члана 17. Статута Културног центра „Сокобања“ Сокобања од 07.12.2022.године, управни одбор  Културног центра „Сокобања“ Сокобања, на седници одржаној дана 15.05.2023. године, расписује Конкурс за директора Културног центра „Сокобања“ Сокобања.

Више

ЈАВНИ КОНКУРС за издавање места за постављање киoска и привремених објеката

На основу члана 7. став 3. и члана 8. став 2., 3., 4. и  5. Одлуке о привременом постављању мањих монтажних објеката и уређаја на јавним површинама („Службени лист општине Сокобања“ број 4/20, 23/20 и 14/21), Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина („Службени лист општине Сокобања“ број 46/19 и 18/22),  Плана постављања мањих монтажних објеката и уређаја  на јавним површинама („Службени лист општине Сокобања“ број 15/21, 16/21, 27/21, 36/21, 10/22, 13/22, 33/22 и 17/23), Председник општине Сокобања расписује:  – ЈАВНИ КОНКУРС – за издавање места за постављање коисока и привремених објеката у Сокобањи, предвиђених  Планом постављања мањих монтажних објеката…

Више

ЈАВНИ КОНКУРС за издавање места на Мермерном шеталишту за постављање забавних фиксних средстава за клацкање и Централном градском парку у Сокобањи, за постављање аутића на електрични погон

На основу члана 7. став 3. и члана 8. став 2., 3., 4. и  5. Одлуке о привременом постављању мањих монтажних објеката и уређаја на јавним површинама („Службени лист општине Сокобања“ број 4/20, 23/20 и 14/21), Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина („Службени лист општине Сокобања“ број 46/19 и 18/22),  Плана постављања мањих монтажних објеката и уређаја  на јавним површинама („Службени лист општине Сокобања“ број 15/21, 16/21, 27/21, 36/21, 10/22, 13/22, 33/22 и 17/23),  означених у Графичком прилогу број 9. и 9а локација број 1 и локација број 2– Mермерно шеталиште и Централни градски парк, Председник општине Сокобања расписује:

Више

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА КОЈА ДЕЛУЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ

10.05.2023. ОДЛУКA О ФИНАНСИРАЊУ/СУФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА И КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА У 2023. ГОДИНИ ОВДЕ 04.05.2023. ЛИСТA ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОЈЕКАТА ИПРОГРАМА ОВДЕ Комисија за расподелу буџетских средстава за дотације удружењима грађана Општине Сокобања, на основу члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“ број 51/2009 и 99/2011-др.закони, 44/2018), Одлуке о буџету општине Сокобања за 2023. годину („Сл. лист општине Сокобања“ бр. 49/22) и Правилника о начину и критеријумима за остваривање права на доделу средстава из буџета општине Сокобања за финансирање/суфинансирање трошкова програма и пројеката удружења грађана са територије…

Више

ЈАВНИ КОНКУРС за издавање места на мермерном шеталишту за постављање покретних привремених објеката  за оглашавање и рекламирање

09.05.2023. Одлука о избору најповољнијег понуђача ОВДЕ На основу члана 7. став 3. и члана 8. став 2., 3., 4. и  5. Одлуке о привременом постављању мањих монтажних објеката и уређаја на јавним површинама („Службени лист општине Сокобања“ број 4/20, 23/20 и 14/21), Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина („Службени лист општине Сокобања“ број 46/19 и 18/22),  Плана постављања мањих монтажних објеката и уређаја  на јавним површинама („Службени лист општине Сокобања“ број 15/21, 16/21, 27/21, 36/21, 10/22, 13/22, 33/22 и 17/23), означених у Графичком прилогу број 11.– Мермерно шеталиште,  Председник општине Сокобања расписује:  – ЈАВНИ КОНКУРС –  За издавање места…

Више