ЈАВНИ КОНКУРС – за издавање места у Централном градском парку у Сокобањи

На основу члана 7. став 3. и члана 8. став 2., 3., 4. и  5. Одлуке о привременом постављању мањих монтажних објеката и уређаја на јавним површинама („Службени лист општине Сокобања“ број 4/20, 23/20 и 14/21), Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина („Службени лист општине Сокобања“ број 46/19),  Плана постављања мањих монтажних објеката и уређаја  на јавним површинама („Службени лист општине Сокобања“ број 15/21, 16/21, 27/21, 36/21 и 10/22), означених у Графичком прилогу број 7. локација број 3 – Централни градски парк, Председник општине Сокобања расписује:

 – ЈАВНИ КОНКУРС –

за издавање места у Централном градском парку у Сокобањи, за постављање монтажних објеката за продају кокица, сладоледа на точење, кукуруза, меда и друго, предвиђених  Планом постављања мањих монтажних објеката и уређаја  на јавним површинама („Службени лист општине Сокобања“ број  15/21, 16/21, 27/21, 36/21 и 10/22).

ПРЕУЗМИ КОНКУРС ОВДЕ

Саставни део Јавног конкурса је  Графички прилог број 7 са предложеним локацијама који је прописан Планом а који се може преузети ОВДЕ на сајту општине Сокобања: www.sokobanja.ls.gov.rs. и писарници Општинске управе општине Сокобања.

Јавни конкурс биће објављен  на огласној табли Општинске управе општине Сокобања и интернет страници општине Сокобања w www.sokobanja.ls.gov.rs..

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ КЛИКОМ НА ЛИНК: ОВДЕ.

I Број: 352-104-1/2022
У Сокобањи, 05.05.2022. године            

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

                                                                                                                      Миодраг Николић с.р.