POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU STRATEGIJE I AKCIONOG PLANA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA OPŠTINE SOKOBANJA ZA PERIOD 2022-2026

Na osnovu člana 17. Odluke o javnim raspravama („Službeni list opštine Sokobanja“, br. 23/2019) i člana 116. Statuta opštine Sokobanja („Službeni list opštine Sokobanja“, br. 6/2019), Opštinsko veće opštine Sokobanja, na sednici održanoj dana 30.05.2022. godine, upućuje

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU STRATEGIJE I
AKCIONOG PLANA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA OPŠTINE SOKOBANJA ZA PERIOD 2022-2026

Opštinsko veće opštine Sokobanja poziva sve građane, udruženja kao i stručnu javnost da se upoznaju sa radnim tekstom Nacrta Strategije i akcionog plana bezbednosti saobraćaja na putevima opštine Sokobanja za period 2022-2026 god. (u daljem tekstu: Nacrt) i da daju predloge, sugestije i komentare.

Javna rasprava o Nacrtu održaće se od 31.05.2022. do 16.06.2022. godine Učesnici u javnoj raspravi su predstavnici organa opštine Sokobanja, građani, udruženja, stručna javnost, kao i druge zainteresovane strane.
Predlagač je Opštinsko veće opštine Sokobanja, Svetog Save br. 23, a donosioc Skupština opštine Sokobanja, Svetog Save br. 23.
Oblast: Bezbednost u saobraćaju. Nacrt Strategije i akcionog plana bezbednosti saobraćaja na putevima opštine Sokobanja za period 2022-2026 god. izradio je Saobraćajni fakultet, Univerziteta u Beogradu.
Primedbe i sugestije dostavljaju se Opštini Sokobanja na e-mail dusicastankovic@opstinasokobanja.com ili poštom na adresu ul. Svetog Save broj 23.

Primedbe i sugestije dostavljaju se na obrascu koji se može preuzeti uz tekst Nacrta odluke.

U okviru sprovođenja javne rasprave biće održan otvoreni sastanak u formi okruglog stola 16.06.2022. godine u Velikoj sali opštine Sokobanja, sa početkom u 12,00 časova, na kojem će biti predstavljen tekst Nacrta.

Zainteresovani za učešće na otvorenom sastanku treba da prijave na elektronsku poštu dusicastankovic@opstinasokobanja.com , najkasnije do 16.06.2022. godine.

Po okončanju Javne rasprave, Opštinsko veće opštine Sokobanja će sačiniti izveštaj o održanoj javnoj raspravi i u roku od 15 dana od njenog okončanja isti objaviti na internet prezentaciji www.opstinasokobanja.com.

Sastavni deo ovog javnog poziva je Program javne rasprave sa radnim tekstom Nacrta, koji je Zaključkom o sprovođenjujavne rasprave o Nacrtu Programa odredilo Opštinsko veće opštine Sokobanja.
OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE SOKOBANJA
Broj: 344-66/22
U Sokobanji, 30.05.2022. godine

PREDSEDNIK Miodrag Nikolić