ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ АПАРТМАНСКОГ КОМПЛЕКСА НА К.П.БР. 3364/5 И 3365/2 У КО СОКОБАЊА

Урбанистички пројекат: ОВДЕ