Миодраг Николић председник Привременог органа општине Сокобања

За председника Привременог органа именован је Миодраг Николић, а за чланове Владимир Миловановић, Драган Младеновић, Томислав Манић и Снежана Радовановић.

Укидају се сви органи власти локалне самоуправе и извршни органи, а до конституисања Скупштине општине Сокобања и избора председника општину ће водити Привремени орган на челу са Миодрагом Николићем, према Решењу о именовању председника и чланова Привременог органа општине Сокобања.