Редовно одржавање надземне мреже

Огранак Електродистрибуције Сокобања, ради на редовном одржавању деонице далековода 10 кV „ Западни вод “ са циљем унапређења квалитета снабдевања електричном енергијом корисника, превенције кварова и припреме дистрибутивне мреже за предстојећу сезону.

Више

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ OДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ

Општинско веће општине Сокобања позива све грађане, удружења као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Нацрта Одлуке о буџету општине Сокобања за 2024. годину.

Више

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ OДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ

Општинско веће општине Сокобања позива све грађане, удружења као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Нацрта Одлуке о буџету општине Сокобања за 2024. годину.

Више

Општина Сокобања обезбедила возило за особе са инвалидитетом

Захваљујући Министарству за бригу о породици и демографију, Општина Сокобања је обезбедила возило за особе са инвалидитетом, а превасходно када је у питању превоз ученика са посебним потребама из Сокобање.

Више