Редовно одржавање надземне мреже

ПРЕДМЕТ : Редовно одржавање надземне мреже

Огранак Електродистрибуције Сокобања, ради  на редовном одржавању деонице далековода 10 кV „Западни вод“  са циљем унапређења квалитета снабдевања електричном енергијом корисника,превенције кварова и припреме дистрибутивне мреже за предстојећу сезону. У среду 28. фебруара 2024 године у периоду од 10 до 14 часова без електричне енергије биће корисници на следећим локацијама:

Село Јошаница, Рујевица, Врбовац иТрубаревац

Електродистрибуција Србије д.о.о.Београд континуирано ради на унапређењу

поузданости и стабилности снабдевања електричном енергијом. Највећи део радова је организован без искључења крајњих купаца.Неке активности није могуће спровести

без обуставе напајања,због обезбеђења безбедних услова за рад наших запослених.

Кориснике молимо на разумевању.

Током трајања радова молимо кориснике да искњуче своје уређаје са мреже и да их

поново укључе по обнављању снабдевања електричном енергијом.

У случају лоших временских услова,радови биће одложени за други термин,о чему

ће корисници бити на време обавештени.

                                                                                                     Шеф

                                                                                 Пословнице Огранка Сокобања

                                                                                              Мића Ивковић