Продужење важења инвалидских паркинг карти и резервисаних паркинг места

На основу члана 71. став 1. тачка 19. Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“. број 6/19) и Закључка Владе Републике Србије 05 Број: 011-1707/2021 од 25. фебруара 2021.године, Општинско веће општине Сокобања на седници одржаној 02.03 2021. године донело је

ЗАКЉУЧАК

I

Обавезује се Одељење за урбанизам, локални економски развој и заштиту животне средине Општинске управе општине Сокобања да власницима моторних возила који имају пребивалиште на територији општине Сокобања, продужи важење инвалидских паркинг карти и резервисаних паркинг места до 31.12.2021. године, без подношења посебног захтева.

…..

ПРЕУЗМИ ЗАКЉУЧАК ОВДЕ