ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ УГОСТИТЕЉСКОГ ОБЈЕКТА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА, СМЕШТАЈА, ИСХРАНЕ И ПИЋА- АПАРТ ХОТЕЛА У СОКОБАЊИ НА К.П.БР. 3564/31 и 3564/32 У КО СОКОБАЊА

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

Преузми Урбанистички пројекат ОВДЕ