ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ПОМОЋНИХ ОБЈЕКАТА У ПОСЛОВНЕ ОБЈЕКТЕ У ФУНКЦИЈИ ТУРИЗМА-ПАНСИОНИ НА К.П.БР. 4751 И 4752 У КО СОКОБАЊА

Урбанистички пројекат: ОВДЕ