ПОНОВЉЕНИ ПОЗИВ – Достава потреба за одговарајућим стручним кадром

Општина Сокобања

Општинска управа

Број: 011-12-5/2023

26.07.2023.

Сокобања

На основу Одлуке о стипендирању студената општине Сокобања, и закључка Општинског већа општине Сокобања бр. 401-537/2023 упућује се

П О Н О В Љ Е Н И     П О З И В

Привредним субјектима, јавним предузећима, установама и другим правним лицима са подручја општине Сокобања, органима локалне самоуправе и Националној служби за запошљавање да о потребама за одговарајућим стручним кадром у писаној форми доставе Општинској управи Сокобања, најкасније до 03.08.2023. године.

Подаци су потребни ради сачињавања листе дефицитарних занимања на територији општине Сокобања за потребе стипендирања студената са територије општине Сокобања који се школују за занимања која су на територији општине Сокобања одеђена као дефицитарна занимања.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

 Милена Раденковић Гаћеша, с.р.