СОКОБАЊА 2023 – ТУРИСТИЧКО МЕСТО ПРВЕ КАТЕГОРИЈЕ

Комисија за категоризацију туристичког места Министарства туризма и омладине донелa је Решење којим је Сокобања проглашена туристичким местом прве категорије. У години када Србија обележава 186 година организованог туризма који је започет у Сокобањи, држава је препознала напредак у развоју и вредности Зеленог срца Србије, и заслужено је Сокобању уврстила међу приоритетне туристичке дестинације на туристичкој мапи Србије.

Сокобања већ годинама држи примат на домаћем туристичком тржишту. Решењем које је ресорно министарство донело утврђено је да Сокобања испуњава услове за прву категорију. Непрекидан раст туристичког промета, садржаји и туристичка инфраструктура и супраструктура допринели су да Сокобања испуњава услове за туристичко место прве категорије.

Захтев за категоризацију туристичког места локална самоуправа подноси на три године, а овогодишња одлука Министарства туризма и омладине је показатељ да је Сокобања остварила видљив напредак и да се туристички развија у складу са захтевима модерног доба.