Javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima i stambenim zajednicama na teritoriji opštine Sokobanja

PRELIMINARNA RANG LISTA (PRIVREDNI SUBJEKTI): OVDE!


Na osnovu člana 15. Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije, porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada –koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode po javnom pozivu uprave za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti JP 1/22 ( „Službeni list opštine Sokobanja, broj 10/2022) i člana 71. Statuta opštine Sokobanja („Službeni list opštine Sokobanja“, broj 6/19) Opštinsko veće opštine Sokobanja , na sednici održanoj dana 30.05.2022.godine donelo je,

O D L U K U

I


Raspisuje se Javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima i stambenim zajednicama na teritoriji opštine Sokobanja.
Tekst Javnog poziva za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima i stambenim zajednicama na teritoriji opštine Sokobanja prilaže se uz ovu odluku i čini njen sastavni deo.

II

Javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima i stambenim zajednicama na teritoriji opštine Sokobanja sprovodi Komisija za realizaciju mera energetske sanacije u skladu sa odredbama Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije, porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada –koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode po javnom pozivu uprave za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti JP 1/22.


III

Ovu Odluku objaviti na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Sokobanja i zvaničnoj internet stranici opptine Sokobanja, a najavu Javnog poziva u lokalnim medijima.

OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE SOKOBANJA

PREUZMI KONKURS OVDE

Broj: 401-450/22

U Sokobanji dana: 30.05.2022.godine

PREDSEDNIK
OPŠTINSKOG VEĆA
Miodrag Nikolić