Електронски обрасци

elektronski obrasci

Урбанизам, стамбено комуналне делатности и грађевинарство

Допринос за уређивање грађевинског земљишта 2019 ОВДЕ

ПРОЦЕС ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ – Рок 29.01.2014. Преузми: ЗАХТЕВЗАХТЕВ о могућношћу легализације


ОБРАСЦИ ПОСТУПКА ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ ОВДЕ


1 – УВИД У ПЛАН – ЗАХТЕВ

1 – УВИД У УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН – ТАКСА (350)

3 – ИНФОРМАЦИЈЕ О ЛОКАЦИЈИ – ЗАХТЕВ и ТАКСА

4 –  ПОТВРДА О ИСПРАВЦИ ГРАНИЦА – ЗАХТЕВ

4 – ПОТВРДА О ИСПРАВЦИ ГРАНИЦА – ТАКСА (350)

5 – УСЛОВИ ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА – ТАКСА (350)

5 – УСЛОВИ ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА – ЗАХТЕВ

6 –  ПОТВРЂИВАЊЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА – ЗАХТЕВ

6 – ПОТВРЂИВАЊЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА- ТАКСА (350)
7 – УСЛОВИ ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈУ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈУ – ТАКСА (350)


7 – УСЛОВИ ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈУ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈУ – ЗАХТЕВ


8 – УСЛОВИ ЗА ИСПРАВКУ ГРАНИЦА – ТАКСА (350)


8 – УСЛОВИ ЗА ИСПРАВКУ ГРАНИЦА – ЗАХТЕВ9 – УСЛОВИ ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈУ ЕНЕРГЕТСКИ ОБЈЕКТИ – ЗАХТЕВ


9 – УСЛОВИ ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈУ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈУ – ТАКСА (350)


10 –  ПОТВРЂИВАЊЕ  ПРОЈЕКТА ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈУ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈУ – ЗАХТЕВ


10 – ПОТВРЂИВАЊЕ  ПРОЈЕКТА ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈУ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈУ – ТАКСА (350)


11 – ОВЕРА ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА – ТАКСА (350)

11 – ОВЕРА ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА – ЗАХТЕВ


11 – ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ О УКЛАЊАЊУ ОБЈЕКТА – ЧЛАН 168


14 – ЗАХТЕВ О УТВРЂИВАЊУ ВРЕМЕНА ГРАДЊЕ – СТАТУС ОБЈЕКТА


18 – ЗАХТЕВ ЗА УВЕРЕЊЕ О ПОСЕБНИМ ДЕЛОВИМА ОБЈЕКТА


21 – УГРАДЊА УНУТРАШЊИХ ИНСТАЛАЦИЈА –  ЗАХТЕВ


22 – ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА – ЧЛАН 144


23 – ЗАХТЕВ ЗА УКЛАЊАЊЕ ОБЈЕКТА – ЧЛАН 167


ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВ.УВЕРЕЊА-ЕПС ЈКП ПТТ (350)