УНАПРЕЂЕЊЕ ВОДОСНАБДЕВАЊА У НИКОЛИНЦУ

У Николинцу су данас, у петак 24. фебруара 2023. године, започети истражни радови са циљем унапређења водоснабдевања у селу Николинац.

Заменик председника општине Сокобања Владимир Миловановић данас је присуствовао одређивању микролокације, коју су вршили геофизичари и професори Рударско-геолошког факултета Универзитета у Београду, путем хидрогеолошке проспекције терена и геофизичких испитивања.

Ови истражни радови први су корак у решавању питања водоснабдевања у Николинцу.